Nuacht


Cluiche nua Gaeilge don aos óg agus a sinsir!


Bain sult as an nGaeilge! Cuireann cluichí le líofacht teangan – cén fáth nach mbainfeá triail as?

Tar éis tús maith sa Bhriotáin, seo chugat cluiche nua le himirt sa bhaile nó ar scoil, chun do chuid Gaeilge a chleachtadh ar bhealach spraoiúil: Lámha Síos!

Roinn an post “Cluiche nua Gaeilge don aos óg agus a sinsir!”

Payment by PayPal or bank draft by 28th February 2018 please*.                   

Íocaíocht trí PayPal nó trí traschur bainc roimh an 28ú Feabhra 2018 LDT.*

*Special arrangement for schools without online payment facilities: you may pay by cheques – payee Ruth Lysaght. Please confirm with us first.

*Cuirfear socrú speisialta ar fáil do scoileanna gan cuntas ar-líne, ach é a dheimhniú linn roimh ré: is féidir íoc trí seic – íocaí Ruth Lysaght.